Zapraszamy na XV Zjazd PSPS do Lublina

  

W dniach 21-23 września 2018 roku odbył się XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Lublinie.  Poprzedziła go Letnia Szkoła PSPS (19-20 września). Zjazd zorganizowały dwa partnerskie ośrodki: Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej .
 
Film, będący krótką relacją ze Zjazdu można obejrzeć tutaj: (film na YouTube
  
   

Organizacja XV Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia

Psychologii społecznej w Lublinie - zadanie finansowane w ramach

umowy  611/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę