Szkoła Letnia PSPS 2018

W ramach VI Zjazdu w Lublinie zainaugurowano tradycję organizacji warsztatów analitycznych jako wydarzenia przedkonferencyjnego. W ciągu kolejnych lat inicjatywa była kontynuowana, a w ubiegłym roku organizatorzy XIV Zjazdu w Toruniu przekształcili ją w dwudniową Szkołę Letnią PSPS. Podczas tegorocznego, XV Zjazdu odbędzie się II-ga edycja Szkoły Letniej. 
 
Pragniemy utrzymać formułę przyjętą w Toruniu, dlatego Szkoła Letnia PSPS 2018 będzie poprzedzała Zjazd, obejmowała pełne dwa dni zajęć (19-20 września) oraz kończyła się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa. 
 
Wprowadzamy również niewielką opłatę za uczestnictwo w Szkole Letniej, w wysokości 100 zł. Obejmuje ona uczestnictwo we wszystkich wykładach i warsztatach, certyfikat uczestnictwa, 2 lunche i przerwy kawowe.

Terminy i zasady zapisów: 

  • 1 lipca 2018 - zamknięcie naboru uczestników Szkoły Letniej
  • 16 lipca 2018 - ostateczny termin wnoszenia opłat za uczestnictwo w Szkole Letniej
  • 19-20 września 2018 - Szkoła Letnia PSPS
Z racji ograniczonej liczby miejsc o zakwalifikowaniu się na Szkołę Letnią zadecyduje:
  1. kolejność zgłoszeń
  2. uiszczenie opłaty za uczestnictwo w wymaganym terminie
  3. pierwszeństwo w kwalifikacji na Szkołę Letnią mają uczestnicy 15 Zjazdu. Osoby, które nie biorą udziału w Zjeździe mogą uczestniczyć w Szkole Letniej w miarę wolnych miejsc  

Program Szkoły Letniej - Metodologia badań w psychologii społecznej

Kilka miesięcy temu priosiliśmy Państwa o udział w ankiecie dotyczącej proponowanego programu Szkoły Letniej i z przyjemnością informujemy, że zaproponowana tematyka przypadła do gustu osobom, które wzięły w niej udział. Możemy więc z czystym sumieniem przedstawić ostateczny program Szkoły Letniej PSPS 2018. Pełny program do ściągnięcia w formacie PDF tutaj

I. Wykłady specjalne 

Rick H. Hoyle (Duke University) - Creating and Evaluating Self-Report Measures of Psychological Constructs: Issues and Recommendations 

Self-report measures are a staple in social psychological research, serving as the primary method for accessing participants' thoughts, feelings, motives, and intentions, and assessing their behavior. Measurement using the self-report method is versatile and inexpensive but is not without its drawbacks. Some of the limitations of self-report measures are unavoidable. Others, on which this talk is focused, are avoidable through rigorous and disciplined design of items and scales and thorough evaluation of their performance. After positioning self-report measurement in a typology of approaches to measurement of psychological constructs, I outline a general approach to creating and evaluating self-report measures. I emphasize the need for correspondence between psychological theory and psychometric modeling and outline strategies for achieving it. Throughout the talk, I highlight practical concerns that arise in the process of creating new self-report measures and strategies for addressing them

Piotr Oleś (KUL) - Co warto, co się opłaca, co ma sens? - czyli o (kulisach) pracy naukowej

Interaktywny wykład będzie poświęcony pragmatycznym i etycznym aspektom pracy naukowej. W naukowej aktywności liczy się skuteczność mierzona publikacjami, grantami, cytowaniami, stopniami i tytułami. W naukowej twórczości liczy się oryginalność myśli, perfekcyjny warsztat, umiejętności komunikacyjne. W naukowej karierze liczą się stopnie, znajomości, nagrody i pozycja w środowisku. Jak rozsądnie łączyć te rzeczy nie zapominając o etosie (współ)pracy? Tym zagadnieniom, czyli atutom na starcie i po drodze oraz możliwym błędom, na każdym etapie aktywności naukowej poświęcony będzie ten wykład.

II. Warsztaty

Tomasz Grzyb (SWPS Wrocław) - Eksperymenty terenowe w psychologii społecznej. Dlaczego, po co, jak

W trakcie warsztatu porozmawiamy o tym, dlaczego w psychologii społecznej coraz rzadziej sięga się po metodę będącą jej najbardziej powszechnie rozpoznawanym znakiem – eksperymenty terenowe. Spróbujemy przeanalizować konsekwencje, jakie niesie ten stan rzeczy, ale też zastanowimy się, co można zrobić by ten trend odwrócić. Ważną częścią warsztatu będą praktyczne ćwiczenia mające na celu konstruowanie schematów eksperymentalnych możliwych do wykonania w naturalnym otoczeniu. Spróbujemy wskazać praktyczne rozwiązania mogące badaczom ułatwić zmierzyć się z typowymi problemami napotykanymi w trakcie eksperymentów terenowych (etycznymi, metodologicznymi oraz technicznymi). 

Rafał Bartczuk i Michał Wiechetek (KUL) - Mediacja i moderacja z wykorzystaniem makra PROCESS

W warsztacie zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do analizy mediacji i moderacji (m.in. założenia, podejścia, ocena wielkości i istotności efektu);

2. Prezentacja macra PROCESS; 

3. Mediacja i moderacja dla moderatorów ilościowych i jakościowych;

4. Zasady liczbowego oraz graficznego prezentowania wyników mediacji i moderacji. 

Barnaba Danieluk (UMCS) - Testowanie hipotez w analizie sieci społecznych

Analiza sieci społecznych (SNA) daje możliwość szukania odpowiedzi na pytanie jakie zmienne najlepiej tłumaczą relacje między ludźmi w grupie (np. popularność, autorytet itd.). Daje możliwość testowania hipotez podobnych do tych, które znamy z analizy regresji lecz obejmujące nie tylko jedną relację (np. lubienie Kasi) ale wszystkie relacje w grupie jednocześnie. Predyktorami mogą być tutaj zarówno zmienne indywidualne (np. wyniki testów psychologicznych dla każdego członka grupy) jak i zmienne relacyjne (np. ocena każdy-każdego na wymiarze atrakcyjności fizycznej). Na warsztacie pokażę jak przeprowadzić taką analizę krok po kroku z wykorzystaniem algorytmu ERGM (Exponential Random Graph Models) oraz programu R i biblioteki Statnet.

Tomasz Jankowski (KUL) - Modelowanie wielopoziomowe z wykorzystaniem programu R  

W warsztacie zostaną omówione następujące zagadnienia 

1. Hierarchiczna struktura danych: jak ją rozpoznać i jak sobie z nią radzić
2. Przygotowanie danych do analiz wielopoziomowych (formatowanie i centrowanie danych).
3. Graficzna analiza danych wielopoziomowych. 
4. Modelowanie wielopoziomowe w kontekście analizy regresji oraz ANOVY. 
5. Zastosowanie analiz wielopoziomowych w badaniach: 
    a. eksperymentalnych 
    b. dzienniczkowych 
    c. z powtarzalnym pomiarem; 
    d. longitudinalnych. 
6. Wykorzystanie programu R do modelowania wielopoziomowego