Wykłady plenarne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Rick H. Hoyle 

 Rick H. Hoyle (Duke University) - The Interplay between Prospective and Retrospective thought in Effortful Self-Regulation

Effortful self-regulation is the means by which people autonomously pursue their personal goals. Critical to effective self-regulation is accurate forecasting of behavioral opportunities and challenges, an activity informed, in part, by memories of relevant prior experiences. The extent and effectiveness of this interplay between prospective and retrospective thought in self-regulation is the focus of my talk. I begin by sketching a general model of effortful self-regulation, highlighting the role of forethought. I present examples of inaccuracy in forethought with a particular focus on errors and biases in retrospective thought that may explain them. I then present findings from a set of studies focused on the factors that influence prospective thought about anticipated self-control challenges. I conclude with suggestions for research on the role of memory in the prospective thought required for effective self-regulation.

Gian Vittorio Caprara

 Gian Vittorio Caprara (University of Rome) - Positivity

Earlier studies have led to trace self-esteem , optimism and life satisfaction to a common component , named positive orientation, that accounted for a large portion of their common variance. Same results have been corroborated across cultures, while twin studies attested to the moderate-high heritability of positive orientation. This led to view at the common component underlying self-esteem, optimism and life satisfaction as a basic self-evaluative dimension that affects the ways people construe their experiences and that exerts a notable impact in various domains of life, including health, work performance and adjustment. Subsequent studies have led to conceive the Positivity Scale to directly assess positive orientation and to further corroborate its positive impact across context . Findings will be reviewed to affirm the need of positivity, within a comprehensive view of personality functioning and development, to flourish, to maintain social relationships, and to cope successfully with life despite adversities and losses. 

 

Oleg Gorbaniuk

 Oleg Gorbaniuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Podejście leksykalne w taksonomii postrzeganych różnic indywidualnych: znaczenie, aktualny stan i perspektywy przyszłych badań

 Od ponad wieku jednym z obszarów dociekań psychologicznych jest poszukiwanie uniwersalnych wymiarów wyjaśniających różnice indywidualne w opisie postrzeganych cech osobowości w różnych językach naturalnych. Względną zgodność co do metodologii badań umożliwiającej identyfikację cech uniwersalnych i specyficznych kulturowo osiągnięto w teorii cech w ramach podejścia psycholeksykalnego. Na dzień dzisiejszy zbadanych zostało ponad dwadzieścia spośród kilku tysięcy języków naturalnych istniejących na świecie. Dotychczasowe porównania międzykulturowe wskazują, że jedynie trzy wymiary cechuje uniwersalizm kulturowy w odniesieniu do jednej kategorii deskryptorów osobowych (przymiotników). Rozszerzenie zakresu uwzględnianych deskryptorów osobowych sprawia, że nawet struktury psycholeksykalne w już zbadanych językach nie mogą być uznane za ostateczne, a co za tym idzie – modele osobowości bazujące na wynikach badań leksykalnych mogą wymagać rewizji. Celem referatu jest przybliżenie złożoności problemu, kierunków przyszłych badań wykorzystujący potencjał metodologii badań psycholeksykalnych ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych badań własnych polskiego leksykonu różnic indywidualnych.