Komitety
Organizacj± Zjazdu zajmuj± się wspólnie pracownicy Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz  Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zostały powołane dwa komitety:

KOMITET NAUKOWY:

 • Mariola Łaguna (KUL) - przewodnicz±ca
 • Michał Bilewicz (UW)
 • Marcin Bukowski (UJ)
 • Jerzy Brzeziński (UAM)
 • Piotr Brzozowski (UMCS)
 • Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS)
 • Maria Lewicka (UMK)
 • Michał Parzuchowski (Uniwersytet SWPS)
 • Piotr Sorokowski (UWr)
 • Jacek ¦liwak (KUL)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Wacław B±k (KUL) - przewodnicz±cy
 • Agata Błachnio (KUL) 
 • Barnaba Danieluk (UMCS)
 • Ryszard Klamut (Politechnika Rzeszowska)
 • Małgorzata Łysiak (KUL)
 • Renata Maksymiuk (UMCS)
 • Łukasz Miciuk (UMK)
 • Aneta Przepiórka (KUL)
 • Wiktor Razmus (KUL)
 • Michał Wiechetek (KUL)
  Wolontariusze:
 • Katarzyna Bielecka (UMCS)
 • Donat Dutkiewicz (KUL)
 • Irena Dziuba (UMCS)
 • Paulina G±sior (KUL)
 • Jan Kutnik (KUL)
 • Agnieszka Laskowska (KUL)
 • Marta Masternak (UMCS)
 • Zofia Mazur (KUL)
 • Krzysztof Piekarczyk (KUL)
 • Ewelina Purc (KUL)
 • Mateusz Sierpiński (UMCS)