Wskazówki dla prelegentów

Informacje dla prelegentów prezentujących referaty

Czas przeznaczony na jedno wystąpienie wynosi 20 minut (razem z dyskusją). Na miejscu będzie dostępny komputer z oprogramowaniem PowerPoint oraz rzutnik multimedialny. Prosimy o przynoszenie prezentacji zapisanych na nośniku danych (pendrive, dysk przenośny) na 10 minut przed rozpoczęciem sesji.

Informacje do osób prezentujących plakaty

Zostaną przygotowane  stojaki ułatwiające prezentację plakatów. Maksymalny wymiar plakatu to A0 (ok. 120 cm x 85 cm) w orientacji pionowej (wertykalnej, portretowej). W programie zaplanowano dwie sesje posterowe - w piątek, 21 września oraz w sobotę, 22 września. Prosimy o dostarczenie plakatów do recepcji Zjazdu  w dniu prezentacji (zgodnie z programem szczegółowym) najpóźniej do godziny 12:00.