Program XV Zjazdu

Errata do programu XV Zjazdu PSPS

W programie szczegółowym omyłkowo pominięto poniższy poster. Przepraszamy za niedopatrzenie. Poster jest ujęty w programie w ramach drugiej sesji posterowej

 

Sesja posterowa 2:

65. Monika Wróbel, Adrianna Troszczyńska, Bartosz Pacholczyk, Róża Weronika Bijoch, Marta Mandrysz – W stronę bardziej jednolitego pomiaru radości, smutku, złości i strachu: Skala Czterech Specyfcznych Emocji 

 

Program szczegółowy XV Zjazdu PSPS (zawierający listę wystąpień i posterów) do pobrania tutaj . Program ramowy znajduje się poniżej. Możesz również pobrać go w formacie PDF tutaj . Informacje o wykładach plenarnych znajdują się w podmenu po lewej stronie (lub tutaj ). Książka abstraktów w formacie PDF do pobrania tutaj .

 

Piątek, 21 września

9:00 - 11:30Rejestracja uczestników, kawa 
10:00 - 11:30

Warsztat, sala D

Kiedy i dlaczego warto prerejestrować badania przed ich przeprowadzeniem? 

Udział w warsztacie dostępny dla wszystkich uczestników Zjazdu bez konieczności wcześniejszych zapisów 

11:30 - 11:45Otwarcie Zjazdu, sala A 
11:45 - 12:45

Wykład plenarny, sala A

Rick Hoyle - The interplay between Prospective and Retrospective Thought in Effortful Self-Regulation 

12:45 - 14:15Obiad 
14:15 - 15:45

Sesja referatowa 1, sala B: Psychologia środowiskowa

 

Sympozjum 1, sala C: Sprawczość i wspólnotowość w poznaniu społecznym

 

Sympozjum 2, sala D: On different faces of grandiose narcissism: Narcistic individuals within social surroundings

 

Sesja referatowa 2, sala E:Swoi i obcy


15:45 - 16:45Sesja plakatowa 1, kawa 
16:45 - 18:30

Sesja referatowa 3, sala B: Zachowania ekonomiczne, konsumenckie i przedsiębiorcze 

 

Sesja referatowa 4, sala C: Psychologia polityczna

 

Sesja referatowa 5, sala D: Procesy poznawcze w funkcjonowaniu społecznym

 

Sesja referatowa 6, sala E: Postawy i zachowania społeczne


18:30 - 19:00

Promocja książki, sala A

Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed - Tolerancja w czasach niepewności 

                      
 

Sobota, 22 września

9:00 - 10:00

Wykład plenarny, sala A

Oleg Gorbaniuk Podejście leksykalne w taksonomii postrzeganych różnic indywidualnych: znaczenie, aktualny stan i perspektywy dalszych badań  

10:00 - 10:15Kawa 
10:15 - 12:00

Sesja referatowa 7, sala B: Sprawczość i wspólnotowość

 

Sympozjum 3, sala C: Ekspresja, mimikra i indukcja emocji w relacjach interpersonalnych

 

Sympozjum 4, sala D: Uwarunkowania i psychologiczne konsekwencje konfrontacji z historią narodu

 

Sympozjum 5, sala E: Wirtualne środowiska, wirtualni ludzie - przedmiot i narzędzie badań społecznych


12:00 - 12:30Kawa
12:30 - 14:15

Sesja referatowa 8, sala C: Relacje społeczne

 

Sympozjum 6, sala D: Prostesty, demonstracje, strajki. O zbiorowym działaniu z różnych perspektyw

 

Sesja referatowa 9, sala E: Społeczne funkcjonowanie Ja. Samoocena i samowiedza 


14:15 - 15:45Obiad 
15:45 - 16:45

Wykład plenarny, sala A

Gian Vittorio CapraraPositivity 

16:45 - 17:45

 


Sesja plakatowa 2, kawa

 

 

Zebranie Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS (sala B)


18:00Walne zebranie PSPS, sala A
20:00Bankiet: Restauracja "Trybunalska", Stare Miasto, ul. Rynek 4
                      
 Niedziela, 23 września

9:30 - 11:15 

Panel dyskusyjny, sala A: Jak naprawiać psychologię?

 

Sympozjum 7, sala C: Sympozjum Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS 

 

Sympozjum 8: sala D:  Cyberprzemoc rówieśnicza - co musimy wiedzieć, żeby jej przeciwdziałać?


11:15 - 11:45Kawa
11:45 - 13:15Wykłady laureatów nagród PSPS, sala A
13:15 - 13:30Zamknięcie Zjazdu, sala A