Terminy i opłaty

Najważniejsze terminy

 • 15 lutego - otwarcie systemu rejestracji aktywnego uczestnictwa w Zjeździe 
 • 15 maja - ostateczne zamknięcie systemu rejestracji aktywnego uczestnictwa
 • 5 czerwca - otwarcie rejestracji uczestnictwa w Zjeździe i Szkole Letniej PSPS
 • 1 lipca - zamknięcie naboru uczestników Szkoły Letniej
 • 16 lipca - ostateczny termin wnoszenia opłat za uczestnictwo w Szkole Letniej
 • 14 września - wysokość opłat konferencyjnych wzrasta o 200 zł
 • 19-20 września - Letnia Szkoła PSPS
 • 21-23 września spotykamy się na XV Zjeździe PSPS w Lublinie!  

Opłaty konferencyjne

 Opłaty za uczestnictwo w XV Zjeździe PSPS wynoszą (w zależności od kategorii uczestnika):

 1. Członek zwyczajny PSPS - 550 PLN
 2. Członek junior PSPS - 450 PLN
 3. Doktorant (bez członkostwa PSPS) - 500 PLN
 4. Student studiów magisterskich (opłata nie pokrywa bankietu) - 400 PLN
 5. Osoby spoza PSPS i nie należące do kategorii 3 lub 4 - 600 PLN

 Uwaga: 

 • Powyższe kwoty uwzględniają fakt, że termin obniżonych opłat "early bird" minął 30 czerwca
 • Na tydzień przed konferencją (zgodnie z wytycznymi Zarządu PSPS) opłata wzrasta o kolejne 200 PLN (powyższe kwoty uwzględniają już ten wzrost)

Dane do przelewu i zasady wnoszenia opłat konferencyjnych

 Numer konta na który należy wnosić opłaty konferencyjne oraz opłaty za Szkołę Letnią:
 
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 
      84 1020 1068 0000 1802 0072 0334 (PKO BP)
 
 Ważne informacje dodatkowe:
 • Tradycyjnie, wraz z opłatą konferencyjną można uiścić składkę członkowską PSPS, powiększając kwotę przelewu o odpowiednią sumę
 • Opłatę za Szkołę Letnią można zrobić tym samym przelewem co opłatę za udział w Zjezdzie (wtedy kwotę należy powiększyć o 100 zł) 
 • Jeśli przelew zawiera któryś z dodatkowych elementów składowych, należy to wyraźnie zaznaczyć w tytule przelewu zgodnie z następującym schematem:
  • Tylko opłata za udział w Zjeździe:
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Lublin - imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Lublin - imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd PSPS Lublin + składka członkowska za rok 2018 - imię i nazwisko uczestnika
  • Opłata za udział w Zjeździe + udział w Szkole Letniej + składka członkowska
   Tytuł wpłaty: Zjazd + Szkoła Letnia PSPS Lublin + składka członkowska za rok 2018 - imię i nazwisko uczestnika